Nová predikce ministerstva financí je realistická, soudí Výbor pro rozpočtové prognózy

Nová predikce ministerstva financí je realistická, soudí Výbor pro rozpočtové prognózy

Ve středu 8. srpna se uskutečnilo první řádné zasedání Výboru pro rozpočtové prognózy – desetičlenného týmu ekonomů ze soukromé, veřejné i akademické sféry, jehož úkolem je posuzovat makroekonomické a rozpočtové prognózy ministerstva financí.

Výbor na zasedání projednal novou makroekonomickou predikci ministerstva financí zveřejněnou dne 31. července 2018 a posoudil ji z hlediska pravděpodobnosti jejího naplnění v letech 2018 a 2019 jako realistickou.

Ve stanovisku, pro jehož přijetí hlasovalo celkem osm z devíti přítomných členů, Výbor dále konstatoval, že „existuje řada rizik na globální úrovni, která mohou vést k horšímu než v současnosti očekávanému makroekonomickému vývoji. Tato rizika však není možné kvantifikovat.“

Podle předsedy Výboru pro rozpočtové prognózy Pavla Sobíška byla úloha Výboru na jeho historicky prvním zasedání zjednodušena tím, že vývoj základních makroekonomických ukazatelů momentálně hodnotí většina jeho členů velmi podobně. „Velká shoda názorů ale panuje také ohledně jednosměrnosti rizik prognózy směrem dolů, což nabádá ke zvýšené opatrnosti při aplikaci této prognózy pro tvorbu rozpočtů,“ uvedl Sobíšek.

Prognózy ministerstva financí, které má Výbor za úkol hodnotit, následně při sestavování svého rozpočtu a střednědobých rozpočtových výhledů použije nejen stát, ale také státní příspěvkové organizace, státní fondy, veřejné vysoké školy, zdravotní pojišťovny a další veřejné instituce. Výsledek posouzení Výborem je ministerstvo financí podle zákona 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, povinno při svých prognózách zohlednit.

Stávající Výbor pro rozpočtové prognózy je desetičlenný a zasedají v něm přední čeští ekonomové ze soukromé, veřejné i akademické sféry jmenovaní vládou na návrh Národní rozpočtové rady. Předsedou výboru byl v dubnu 2018 jmenován hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Místopředsedou Výboru je hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler.

Aktuální makroekonomická predikce ministerstva financí byla zveřejněna 31. července 2018. Ministerstvo v ní mimo jiné snížilo odhad letošního růstu české ekonomiky z dubnových 3,6 procenta na 3,2 procenta. Zhoršení odhadu růstu se týká také roku 2019, kdy má HDP podle čerstvých odhadů přidat 3,1 procenta, zatímco v dubnu resort očekával růst o 3,3 procenta. „Pro silně exportně orientovanou českou ekonomiku jsou v současné době hlavním negativním rizikem tendence k nárůstu protekcionismu, které se projevují především vyhrocováním vzájemných obchodních vztahů mezi Spojenými státy americkými na straně jedné a zejména Čínou a EU na straně druhé,” uvádí predikce. Celý dokument je dispozici ke stažení na internetových stránkách ministerstva financí.

Termín příštího zasedání Výboru pro rozpočtové prognózy byl předběžně stanoven na 28. srpna 2018, kdy by měl výbor posuzovat fiskální prognózu ministerstva financí.