Nová makroekonomická i fiskální prognóza ministerstva financí je podle Výboru pro rozpočtové prognózy realistická

Nová makroekonomická i fiskální prognóza ministerstva financí je podle Výboru pro rozpočtové prognózy realistická

V pondělí 15. dubna 2019 se ke svému druhému zasedání v letošním roce sešel Výbor pro rozpočtové prognózy. Na rozdíl od lednového jednání bylo tentokrát kromě posouzení čerstvé makroekonomické predikce Ministerstva financí ČR na programu také projednání fiskální prognózy Ministerstva financí ČR.

Dubnovou makroekonomickou predikci, která mimo jiné snížila odhad růstu české ekonomiky pro letošní rok proti lednovému odhadu o jednu desetinu procentního bodu na 2,4 %, Výbor posoudil z hlediska pravděpodobnosti jejího naplnění v letech 2019 a 2020 jako realistickou. Pro toto hodnocení hlasovalo 6 členů Výboru, 2 členové hlasovali proti a považovali prognózu za optimistickou. Zbylí dva členové Výboru byli z projednávání makroekonomické predikce omluveni.

Výbor pro rozpočtové prognózy ve zdůvodnění svého stanoviska konstatoval, že se makroekonomická prognóza ministerstva jeví jako vnitřně konsistentní a v klíčových makroekonomických parametrech odpovídá vývoji, jaký členové očekávají. V diskusi členové Výboru poukazovali na významné nejistoty, které komplikují výhled, a to především ve vnějším prostředí. Někteří členové zdůraznili značné zhoršení konsensuálních výhledů pro globální ekonomiku a vyslovili názor, že tato skutečnost nemusí být v prognóze MF dostatečně zohledněna. Zhoršení zahraniční poptávky by se přitom podle nich odrazilo v české ekonomice i slabší soukromou spotřebou a slabšími investicemi.

Nejistotu investiční aktivity zmínili i další členové výboru, avšak někteří z nich poukázali i na možnost rychlejšího růstu tvorby fixního kapitálu v roce 2020, než očekává prognóza ministerstva. „Vysoká míra nejistoty je v poslední době mezi makroekonomy jedním z nejpoužívanějších výrazů a ani jednání Výboru pro rozpočtové prognózy nebylo v tomto ohledu výjimkou. Zatím se ale nejistota nepřenáší do základních makroekonomických scénářů většiny členů Výboru. Konsensuální výhled růstu české ekonomiky pro letošní a příští rok se tak příliš nemění, což odráží i nová prognóza Ministerstva financí ČR,“ uvedl po zasedání Výboru pro rozpočtové prognózy jeho předseda Pavel Sobíšek.

Po přijetí stanoviska k makroekonomické predikci se členové Výboru pro rozpočtové prognózy zabývali fiskální prognózou Ministerstva financí ČR. V souladu se svým posláním Výbor hodnotil pouze parametry příjmové strany rozpočtu vládních institucí, výdajovou stranou se nezabýval.

Výbor většinou hlasů vyhodnotil fiskální prognózu jako realistickou. Pro toto hodnocení hlasovalo 6 ze 7 přítomných členů výboru, zatímco jeden člen výboru považoval fiskální prognózu za optimistickou. Zbylí tři členové Výboru byli z projednávání fiskální prognózy omluveni. Podle zdůvodnění svého rozhodnutí, které Výbor ve svém stanovisku uvedl, převažoval mezi členy Výboru názor, že jsou rozpočtové příjmy pro roky 2019 a 2020 predikovány Ministerstvem financí ČR ve všech hlavních položkách realisticky a odpovídají makroekonomické prognóze MF. Někteří členové poukázali na rizika nenaplnění rozpočtových příjmů. Vycházeli přitom především z odlišností v makroekonomických předpokladech ve srovnání s prognózou ministerstva.

Následující jednání Výboru pro rozpočtové prognózy se uskuteční s největší pravděpodobností v srpnu a to v návaznosti na vydání příští makroekonomické a fiskální prognózy MF ČR.