Návrh reformy penzijního systému má tři varianty. Všechny počítají s rozdělením prvního pilíře

Návrh reformy penzijního systému má tři varianty. Všechny počítají s rozdělením prvního pilíře

Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s Komisí pro spravedlivé důchody představilo základní principy reformy penzijního systému. Jedním ze základních stavebních kamenů návrhu je rozdělení stávajícího prvního pilíře penzijního systémů na dvě části – nultý a první pilíř.

Nultý pilíř má penzistům zajišťovat minimální částku, kterou obdrží ve stejné výši každý bez ohledu na výši předchozích výdělků a odvodů. Postačí splnit podmínku dosažení důchodového věku a získání potřebné doby pojištění. Tento pilíř má být financování z daňových příjmů státního rozpočtu.

První pilíř pak bude fungovat na podobném principu jako dnes – bude tedy zohledňovat předchozí pracovní kariéru. Jeho financování má být zajištěno z odvodů pojistného na sociální zabezpečení.

Z tiskové zprávy MPSV vyplývá, že první pilíř bude také formou bonusu oceňovat péči o děti. Dalším nástrojem, který reforma zavede, budou takzvané fiktivní vyměřovací příjmy. Jejich pomocí se bude pečujícím osobám do jejich důchodového pojištění započítávat jejich poslední příjem nebo průměrná mzda v ekonomice (podle toho, co pro ně bude výhodnější).

Zdroj: MPSV

Návrh penzijní reformy byl představen ve třech variantách, které nyní budou předmětem politických jednání. Jednotlivé varianty se od sebe liší mimo jiné výší základního důchodu vypláceného z nultého pilíře nebo podílem seniorů, kteří budou žít v roce 2040 v chudobě.

Takzvaná úsporná varianta počítá s tím, že základní důchod dosáhne 7 740 korun a čisté výdaje na penzijní systém klesnou. Technická varianta, ve které by minimální důchod činil nyní 10 500 Kč s tím, že by se do roku 2070 snížil na 8 710 Kč, počítá nejprve s poklesem čistých výdajů na důchodový systém. V roce 2040 by ale měly být čisté výdaje v této variantě vyšší o 0,3 % ve srovnání se situací, kdy by byl zachován současný stav.

Třetí varianta, takzvaná spravedlivá, počítá rovněž se základním důchodem 10 500 korun, náhradový poměr této složky by ale neměl na rozdíl od technické varianty klesat. Čisté výdaje na důchody by v takovém případě vzrostly o 0,2 % HDP už v prvním roce, zatímco v roce 2040 by navýšení činilo už 1,3 % HDP. Spravedlivá varianta rovněž počítá s bonusem 240 korun za každý rok práce nad 41 let. Současný stav odpovídá bonusu 170 Kč.