Národní rozpočtová rada vyjádřila souhlasné stanovisko k Metodice odvození výdajových rámců

Národní rozpočtová rada vyjádřila souhlasné stanovisko k Metodice odvození výdajových rámců

Národní rozpočtová rada vyjádřila v úterý 9. dubna 2019 souhlasné stanovisko s upravenou Metodikou odvození výdajových rámců státního rozpočtu a státních fondů.

Zákon 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ukládá v § 12 odst. 3 Ministerstvu financí ČR vyjít při stanovení celkových výdajů státního rozpočtu v návrhu zákona o státním rozpočtu z výdajového rámce státního rozpočtu a státních fondů. Tento závazný rámec stanovuje ministerstvo pomocí postupu, který vypracovává společně s Národní rozpočtovou radou. Podrobnější informace o výdajových rámcích a jejich stanovování najdete přímo v Metodice odvození výdajových rámců státního rozpočtu a státních fondů.