Národní rozpočtová rada představila kalkulačku výdajů státního rozpočtu

Národní rozpočtová rada představila kalkulačku výdajů státního rozpočtu

Výdajová kalkulačka doplňuje již dříve zveřejněnou kalkulačku příjmů. Uživatel si tak bude moci vyzkoušet hledat úspory jak na straně příjmů, tak i na straně výdajů státního rozpočtu.

Soubor „Kalkulačka výdajů státního rozpočtu“ je nástrojem, který umožňuje ve zjednodušené podobě vytvořit vlastní návrh výdajové strany státního rozpočtu. Jeho účelem je přispět k racionalizaci debaty o úpravách výdajové strany státního rozpočtu, kterou si vysoké deficity veřejných financí pravděpodobně vyžádají.

Podstatou nástroje je možnost upravovat rozsah jednotlivých položek státního rozpočtu, přičemž výchozími daty jsou hodnoty výdajů schválené v rozpočtu na letošní rok. Názvy jednotlivých výdajových titulů jsou ve sloupci B a jejich hodnota pro rok 2021 v mld. Kč ve sloupci C. Návrh nového rozpočtu je možné připravit prostřednictvím úpravy parametrů, které jsou specifikovány ve sloupcích I a K. Ve většině výdajových položek je aplikována přírůstková (inkrementální) metoda, kdy je možné zadat procentuální změnu. U některých položek je možné úpravu provádět prostřednictvím změn jiných parametrů, jako je například počet příjemců vybrané sociální dávky, nebo její průměrná výše. Data ve sloupci N specifikují navýšení, případně úsporu proti roku 2021. Konečně v buňce M149 je vypočten deficit navrhovaného rozpočtu, pokud by byly jeho příjmy ve výši specifikované v aktuální návrhu rozpočtu na rok 2022.

Zdrojová data za rok 2021 jsou převzata ze systému Monitor a vychází z druhového a částečně odvětvového členění výdajů státního rozpočtu.

Současné hodnoty vybraných parametrů (jako například počty zaměstnanců, průměrné mzdy atd.) jsou buď převzaty z relevantních dokumentů, nebo jsou dopočteny. Vzhledem k tomu, že v některých případech nejsou o dispozici aktuální data, mohou být skutečně hodnoty mírně odlišné.

Jak Kalkulačku výdajů státního rozpočtu používat?

Levá část nástroje (sloupce C až G) obsahuje informace o parametrech a jednotlivých výdajových titulech v roce 2021. V podbarvených buňkách ve sloupcích J a L je možné měnit vybrané parametry jednotlivých výdajových titulů. Nástroj následně vypočte změnu proti roku 2021 a saldo rozpočtu při příjmech očekávaných pro rok 2022 (buňka M149).