Ministerstvo financí zhoršilo odhad růstu ekonomiky na letošní i příští rok

Ministerstvo financí zhoršilo odhad růstu ekonomiky na letošní i příští rok

Ministerstvo financí v aktualizaci své červencové makroekonomické predikce, kterou provedlo k 21. srpnu, zhoršilo odhad růstu českého HDP o 0,1 procentního bodu. Ekonomika má letos přidat 2,4 %, původně resort počítal s růstem o 2,5 %. V roce 2020 má růst podle revidovaného odhadu dosáhnout 2,2 %, přičemž v červencové predikci ministerstvo čekalo růst o 2,3 %.

Aktualizace červencové predikce byla provedena na základě nových dat dostupných k 19. srpnu. Zpřesněné odhady budou mimo jiné sloužit jako podklad pro jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, jež se uskuteční ve čtvrtek 29. srpna. Úkolem desetičlenného Výboru, v němž zasedají přední čeští ekonomové ze soukromé, veřejné i akademické sféry, je nezávisle posuzovat makroekonomické i fiskální prognózy na jejichž základě stát a další veřejné instituce sestavují svoje rozpočty a střednědobé rozpočtové výhledy.

Ministerstvo financí v prezentaci vypracované pro jednání Výboru pro rozpočtové prognózy uvádí, že rok 2019 je zatížen množstvím nejistot a rizik. Jmenuj například vystoupení Spojeného království z EU nebo obchodní spory Spojených států s Čínou. „Predikce je zatížena řadou rizik, která v úhrnu považujeme za výrazně vychýlená směrem dolů,“ uvádí ministerstvo.