MF ČR navrhlo zredukovat počet zasedání Výboru pro rozpočtové prognózy. Členové Výboru se však dál chtějí scházet 4x ročně

MF ČR navrhlo zredukovat počet zasedání Výboru pro rozpočtové prognózy. Členové Výboru se však dál chtějí scházet 4x ročně

Ve čtvrtek 13. února se uskutečnilo jednání členů Výboru pro rozpočtové prognózy. Na rozdíl od předchozích jednání Výboru, konaných v prostorách Ministerstva financí ČR a za účasti zástupců resortu, se tentokrát členové Výboru sešli v prostorách Úřadu Národní rozpočtové rady. Ministerstvo financí totiž navrhlo zredukovat počet jednání Výboru z loňských čtyř na dvě, a to v dubnu a srpnu. Pro hodnocení lednové predikce tudíž resort neposkytl Výboru prostory a nevyslal své zástupce na jednání s tím, že lednová predikce neslouží k přípravě rozpočtu. Po dohodě s Ministerstvem financí členové Výboru na tomto jednání nepřijímali žádné stanovisko k makroekonomické predikci.

Členové Výboru nicméně na čtvrtečním jednání o lednové makroekonomické predikci Ministerstva financí ČR diskutovali a neshledali, že by se predikce výrazněji odchylovala od jejich vlastních pohledů na budoucí hospodářský vývoj České republiky jedním nebo druhým směrem.

V diskusi k bilanci rizik většina přítomných členů Výboru nicméně uvedla, že epidemie koronaviru v Číně představuje pro lednovou predikci MF ČR riziko ve směru nižšího růstu HDP České republiky v tomto roce. Zároveň však upozornili na to, že se nejedná o chybu či opomenutí tvůrců predikce. Uzávěrka dat a vstupů, na jejichž základě je lednová predikce MF ČR sestavena, totiž nastala ještě předtím, než v Číně došlo k prvnímu úmrtí na koronavirus. Predikce MF ČR tudíž nemohla vývoj kolem epidemie zohlednit.

Členové Výboru se na setkání zároveň jednomyslně shodli, že se budou i nadále scházet k makroekonomickým prognózám Ministerstva financí ČR se čtvrtletní frekvencí. Důvodem je snaha naplnit účel existence Výboru, jak jej jeho členové vnímají. Členové Výboru jsou přesvědčeni, že je důležité ekonomiku sledovat kontinuálně a že případné postřehy z jednání členů Výboru Ministerstvo financí ČR při tvorbě prognóz využije.

Ilustrační foto: ÚNRR