K mimořádné valorizaci důchodů v roce 2022

K mimořádné valorizaci důchodů v roce 2022

Podle ustanovení § 67 zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění, dochází k valorizaci, tedy ke zvyšování důchodů vždy v tzv. pravidelném termínu, jímž je leden daného roku, a to na základě vývoje cen a mezd v červnu předcházejícího roku. K poslední valorizaci důchodů tak na základě růstu cen i mezd v červnu 2021 došlo v tomto lednu. Důchody byly zvýšeny v průměru o 805 Kč.

Zákon však dále stanoví, že pokud by od posledního zvýšení důchodu dosáhl růst cen alespoň 5 %, dojde ke zvýšení procentní výměry vyplácených důchodů mimo pravidelný termín, tedy v tzv. mimořádném termínu. Vzhledem k tomu, že současný cenový vývoj s největší pravděpodobností povede k překročení této hranice, je cílem tohoto materiálu prostřednictvím propočtu zjistit, jak vysoký bude v takovém případě celkový nárůst důchodů a také jaké budou dodatečné náklady důchodového systému. Na základě cenových údajů z prosince 2021 přitom předpokládáme, že překročení 5% hranice cen dojde v lednu 2022 a že k této mimořádné valorizaci důchodů dojde v červnu tohoto roku. 

Vedle toho je v materiálu proveden propočet i pro následné zvyšování důchodů v řádném termínu, tedy v lednu 2023, a to na základě údajů o předpokládaném vývoji cen a mezd z poloviny roku 2022.

Celý materiál si můžete přečíst zde