Komentář Evy Zamrazilové: V roce 2020 lze očekávat další zpomalení

Komentář Evy Zamrazilové: V roce 2020 lze očekávat další zpomalení

Na následujících řádcích přinášíme komentář předsedkyně Národní rozpočtové rady Evy Zamrazilové. Text byl poprvé publikován ve speciální příloze měsíčníku Bankovnictví nazvané Top finance (vydání Bankovnictví č. 1/2020).

Pro českou ekonomiku bude i v roce 2020 zásadní vývoj v zahraničí. Světová ekonomika byla v roce 2019 oslabena problémy v obchodních vztazích, které zasáhly globální obchod. K tomu se dále přidalo zpomalování tzv. emerging markets a nedořešený brexit, což společně vedlo k oslabování zahraniční poptávky a celkovému zhoršování sentimentu.

Globální růst byl proto v roce 2019 nejslabší za poslední desetiletí, čímž byla přirozeně zasažena i česká ekonomika. Malá otevřená ekonomika dominantně navázaná na EU a Německo byla postižena nejen slabým globálním růstem, ale navíc i vývojem v automobilovém průmyslu, který je pro českou ekonomiku dominujícím vývozním artiklem.

V roce 2020 lze očekávat další zpomalení tempa růstu ekonomiky, a to přibližně na 2 %, což bude v evropském kontextu stále solidní výsledek. Struktura růstu zůstane obdobná jako v roce 2019 s dominantním vlivem konečné spotřeby – spotřeby domácností podpořené vládními výdaji. I když se předstihové indikátory v zahraničí v závěru roku 2019 mírně zlepšily, nelze zatím spolehlivě hovořit o podstatně lepších vyhlídkách exportu.

Domácí indikátory důvěry se ke konci roku naopak zhoršily a slabá jsou nejen očekávání podnikatelů, ale i spotřebitelů. Růst spotřeby domácností ve třetím čtvrtletí 2019 stagnoval, což v kombinaci se zhoršující se spotřebitelskou důvěrou naznačuje možné narůstající riziko i na domácí scéně.

Spotřebitelská poptávka se ovšem i přes tato rizika bude také v roce 2020 opírat o silný trh práce. Investiční poptávka zůstane pod vlivem cyklického vývoje i pokračujících nejistot v kombinaci s relativně vysokými náklady slabá i v roce 2020, což se však promítne také v pokračování pomalého růstu dovozu. Proto bude i v roce 2020 pravděpodobně příspěvek čistého vývoz pro růst českého HDP pozitivní.

Očekávání průmyslníků byla v závěru roku 2019 nejslabší od poloviny roku 2013, ve službách a stavebnictví je situace o něco lepší. Růst ekonomiky bude proto opět tažen především odvětvími služeb a průmysl pravděpodobně v roce 2020 zaznamená již třetí rok relativně slabého výkonu.

Trh práce reaguje na oslabení hospodářského výkonu se zpožděním a v závěru roku 2019 je stále ve znamení převisu volných pracovních míst nad počtem uchazečů o práci, což nadále přináší výrazné tlaky na růst mezd. Je pouze otázkou času, kdy se zhoršený výkon exportu promítne i na trh práce. Míra nezaměstnanosti již v roce 2019 dosáhla svého dna a v roce 2020 pravděpodobně stoupne nad 3 %. Postupně se začne snižovat převis počtu volných pracovních míst nad počtem uchazečů o práci, což oslabí dynamiku mezd. Nicméně pro rok 2020 lze stále ještě čekat růst mezd kolem 5 %, ovšem s poměrně výraznou diferenciací v různých profesích. Inflace zůstane i v roce 2020 velmi pravděpodobně nad 2% cílem centrální banky, nad nímž se pohybuje již od konce roku 2016. Růst reálné mzdy proto bude proti předchozím několika letům slabší. Utahování měnové politiky je v kontextu zpomalující ekonomiky nepříliš pravděpodobné. Fiskální politika bude veřejnými výdaji podporovat celkovou spotřebu a postupně se v rámci pozice v hospodářském cyklu přesune k neutrálnímu vlivu.

Eva Zamrazilová – předsedkyně Národní rozpočtové rady