Načítám Akce

Uplynulé Akce

Navigace pro hledání a zobrazení Akce

Duben 2021

Předběžný odhad HDP za 1. čtvrtletí 2021

30. 4. 2021

Český statistický úřad zveřejní předběžný odhad HDP za 1. čtvrtletí roku 2021. Ve 4. čtvrtletí roku 2020 klesl podle předběžného odhadu hrubý domácí produkt meziročně o 5,0 % a mezičtvrtletně vzrostl o 0,3 %.  

Zobrazit více »

Červen 2021

Měsíční pokladní plnění ke konci května

1. 6. 2021

Ministerstvo financí zveřejní informace o pokladním plnění státního rozpočtu ke konci května 2021. Ke konci dubna 2021 skončilo hospodaření státního rozpočtu deficitem ve výši 192  miliardy korun.

Zobrazit více »

Zpřesněný odhad HDP za 1. čtvrtletí 2021

1. 6. 2021

Český statistický úřad zveřejní zpřesněný odhad HDP za 1. čtvrtletí roku 2021. Podle předběžného odhadu klesl hrubý domácí produkt ve 1. čtvrtletí  mezičtvrtletně o 0,3 % a meziročně o 2,1 %.  Hrubý domácí produkt očištěný o cenové vlivy a sezónnost byl v 1. čtvrtletí podle předběžného odhadu o 0,3 % nižší než v předchozím čtvrtletí a v porovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku klesl o 2,1 %. Negativní meziroční vývoj HDP byl ovlivněn především setrvale klesajícími výdaji na konečnou spotřebu domácností.

Zobrazit více »

Vydání stanoviska k vývoji hospodaření sektoru veřejných institucí

3. 6. 2021

Národní rozpočtová rada vydá stanovisko k vývoji hospodaření sektoru veřejných institucí a k nastavení fiskální a rozpočtové politiky.

Zobrazit více »

Vydání Zprávy o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí

22. 6. 2021

Národní rozpočtová rada s přihlédnutím k hospodářskému a společenskému rozvoji, zaměstnanosti a mezigenerační soudržnosti vypracovává a předkládá Poslanecké sněmovně zprávu o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, která obsahuje hodnocení, jakým způsobem mohou plánované vládní politiky svými přímými dlouhodobými dopady pravděpodobně o­vlivnit udržitelnost veřejných financí. Zpráva bude zveřejněna ve středu 22.6.2021. Čas zveřejnění bude upřesněn.

Zobrazit více »

Červenec 2021

Měsíční pokladní plnění ke konci června

1. 7. 2021

Ministerstvo financí zveřejní informace o pokladním plnění státního rozpočtu ke konci června 2021. Ke konci května 2021 skončilo hospodaření státního rozpočtu deficitem ve výši 255  miliardy korun.

Zobrazit více »

Předběžný odhad HDP za 2.čtvrtletí roku 2021

30. 7. 2021

Český statistický úřad zveřejní předběžný odhad HDP za 2. čtvrtletí roku 2021. Ve 1. čtvrtletí roku 2021 klesl podle předběžného odhadu hrubý domácí produkt mezičtvrtletně o 0,3 % a meziročně o 2,1%,  

Zobrazit více »

Srpen 2021

Měsíční pokladní plnění ke konci července

2. 8. 2021

Ministerstvo financí zveřejní informace o pokladním plnění státního rozpočtu ke konci července 2021. Ke konci června 2021 skončilo hospodaření státního rozpočtu deficitem ve výši 265,1  miliardy korun.

Zobrazit více »

Září 2021

Měsíční pokladní plnění ke konci srpna

1. 9. 2021

Ministerstvo financí zveřejní informace o pokladním plnění státního rozpočtu ke konci srpna 2021. Ke konci července 2021 skončilo hospodaření státního rozpočtu deficitem ve výši 279,4  miliardy korun.

Zobrazit více »

Vydání stanoviska k vývoji hospodaření sektoru veřejných institucí

2. 9. 2021

Národní rozpočtová rada vydá stanovisko k vývoji hospodaření sektoru veřejných institucí a k nastavení fiskální a rozpočtové politiky.

Zobrazit více »

Říjen 2021

Měsíční pokladní plnění ke konci září

1. 10. 2021

Ministerstvo financí zveřejní informace o pokladním plnění státního rozpočtu ke konci září 2021. Ke konci srpna 2021 skončilo hospodaření státního rozpočtu deficitem ve výši 298,1  miliardy korun.    

Zobrazit více »

PŘEDBĚŽNÝ ODHAD HDP ZA 3.ČTVRTLETÍ ROKU 2021

29. 10. 2021

Český statistický úřad zveřejní předběžný odhad HDP za 3. čtvrtletí roku 2021. Ve 2. čtvrtletí roku 2021 vzrostl podle předběžného odhadu hrubý domácí produkt mezičtvrtletně o 0,6 % a meziročně o 7,8%,    

Zobrazit více »

Prosinec 2021

Měsíční pokladní plnění ke konci listopadu

1. 12. 2021

Ministerstvo financí zveřejní informace o pokladním plnění státního rozpočtu ke konci listopadu 2021. Ke konci října 2021 skončilo hospodaření státního rozpočtu deficitem ve výši 335  miliardy korun.  

Zobrazit více »

Vydání stanoviska k vývoji hospodaření sektoru veřejných institucí

2. 12. 2021

Národní rozpočtová rada vydá stanovisko k vývoji hospodaření sektoru veřejných institucí a k nastavení fiskální a rozpočtové politiky.

Zobrazit více »

Zpřesněný odhad HDP za 3. čtvrtletí 2021

2. 12. 2021

Český statistický úřad zveřejní zpřesněný odhad HDP za 3. čtvrtletí roku 2021. Podle předběžného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt ve 3. čtvrtletí  mezičtvrtletně o 1,4 % a meziročně o 2,8 %. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost byl ve 3. čtvrtletí podle předběžného odhadu o 1,4 % vyšší než v předchozím čtvrtletí a v porovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku vzrostl o 2,8 %. K růstu HDP přispěla pozitivně výhradně domácí poptávka, zejména výdaje na konečnou spotřebu…

Zobrazit více »
+ Export akcí