K dopadům zavedení „výchovného“ do starobních důchodů

K dopadům zavedení „výchovného“                    do starobních důchodů

Novelizace zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, provedená v roce 2021 zákonem č. 323/2021 Sb., zavádí mimo jiné tzv. „výchovné“, tedy zvýšení starobního důchodu za jedno vychované dítě o částku 500 Kč měsíčně. K tomuto zvýšení dojde od 1. ledna 2023, přičemž se bude dotýkat jak nově přiznaných starobních důchodů, tak důchodů přiznaných v minulosti. I když může být zvýšení důchodu přisouzeno jakékoli pečující osobě, tj. jak ženě, tak muži.

Je zřejmé, že tato zákonná úprava povede ke zvýšení náhradových poměrů především u žen a zároveň dojde k nárůstu nákladů důchodového systému. V tomto materiálu tyto zvýšené náklady na důchody kvantifikujeme, a to jak pro rok 2023, tak pro následující roky, až do horizontu dlouhodobé projekce ÚNRR (tj. do roku 2072).

Celý materiál si můžete přečíst zde.