Je správné, že vláda nevyčerpala celý výdajový rámec, deficit 40 miliard však není optimální, soudí Národní rozpočtová rada

Je správné, že vláda nevyčerpala celý výdajový rámec, deficit 40 miliard však není optimální, soudí Národní rozpočtová rada

Členové Národní rozpočtové rady zasedli v úterý 18. září ke kulatému stolu se zástupci médií, aby jim představili své aktuální stanovisko k vývoji hospodaření sektoru veřejných institucí a k nastavení fiskální a rozpočtové politiky.

Rada v dokumentu mimo jiné uvádí, že považuje za správné, že se vláda rozhodla v návrhu státního rozpočtu na rok 2019 nevyčerpat celkovou hodnotu výdajového rámce státního rozpočtu a stáních fondů. Členové Rady se nicméně domnívají, že se vzhledem ke stávající ekonomické situaci (výkon nad potenciálním produktem) není schválení státního rozpočtu s deficitem 40 miliard korun optimální.

Z hlediska nastavení parametrů a struktury státního rozpočtu na rok 2019 Národní rozpočtová rada zároveň upozorňuje, že řada navrhovaných opatření zvyšuje mandatorní výdaje, což v budoucnu sníží manévrovací prostor vlády pro aktivní použití fiskální politiky v případě makroekonomických problémů.

Národní rozpočtová rada proto ve svém stanovisku doporučuje vládě České republiky a Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby:

  • změnila trajektorii plánovaných deficitů státního rozpočtu tak, aby ve stávajícím období dobrých ekonomických výkonů nedocházelo ke zhoršování strukturálního salda státního rozpočtu, a tím byl zachován dostatečný prostor pro aktivní použití fiskální politiky v budoucnu,
  • v souvislosti s plánovaným nárůstem investičních výdajů byla brána v potaz situace v odvětví stavebnictví, kde případné přehřívání trhu může vést k dalšímu snižování míry konkurence v zadávacích řízeních a vyššímu zatížení veřejných rozpočtů;
  • znovu zvážila potřebnost, efektivnost a zejména dlouhodobou udržitelnost všech navrhovaných výdajových opatření.

Celé stanovisko Národní rozpočtové rady, včetně pojmenování rizik a hrozeb pro Českou republiku, najdete zde.