Důchodový systém loni skončil v přebytku 20 miliard korun, dlouhodobé vyhlídky ale nejsou příznivé

Důchodový systém loni skončil v přebytku 20 miliard korun, dlouhodobé vyhlídky ale nejsou příznivé

Do penzijního systému v roce 2019 přiteklo o 19,8 miliardy korun více, než z něj bylo na důchodech vyplaceno. Systém tak byl v přebytku už třetím rokem v řadě. Data České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) zveřejněná tiskovou agenturou ČTK ukazují, že ČSSZ loni na odvodech vybrala 480,29 miliardy korun. Na starobních, invalidních a pozůstalostních důchodech pak správa vyplatila 460,51 miliardy korun.

Meziročně byl sice loni přebytek penzijního systému mírně nižší než v roce 2018, kdy dosáhl 22,01 miliardy korun, stále však přetrvávala příznivá makroekonomická situace, které systém za kladné saldo vděčí především. Tempo růstu české ekonomiky bylo loni nižší než v roce 2018, stále se však drželo na solidních úrovních. Přetrvávala také mimořádně nízká nezaměstnanost a dynamický růst mezd – tedy veličiny, od kterých se odvíjí výše odvodů do systému.

Od roku 1996 byl loňský rok teprve sedmým, ve kterém skončil důchodový systém v přebytku. Ve většině předchozích let naopak vykázal deficity, z nichž nejvyšší dosahovaly v letech 2012 a 2013 téměř 50 miliard korun. Kumulovaný deficit systému tak nyní činí již více než 300 miliard korun.

Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí zpracovaná v roce 2019 Národní rozpočtovou radou navíc ukazuje, že vyhlídky penzijního systému nejsou do budoucna příliš dobré. Při stávajícím nastavení daňových a výdajových politik se sice systém může držet mírných přebytků ještě zhruba 10-15 let, v období po roce 2030 ale přijde postupný propad do stále většího schodku. Tou dobou totiž budou odcházet do starobního důchodu populačně silné ročníky 70. let minulého století.

Se zhoršujícím se stavem důchodového systému by pak šla ruku v ruce i horší kondice celých českých veřejných financí. Okolo roku 2060, kdy by penzijní systém měl podle projekce Národní rozpočtové rady dosáhnout největších schodků, by se tak mohl dluh sektoru veřejných institucí v Česku vyšplhat až ke 140 % HDP.