Důchodová komise našla shodu. Rozpracuje možné rozdělení prvního pilíře na solidární a zásluhový

Důchodová komise našla shodu. Rozpracuje možné rozdělení prvního pilíře na solidární a zásluhový

Součástí budoucí důchodové reformy by mohlo být rozdělení stávajícího prvního (průběžného) pilíře penzijního systému na dvě části – solidární a zásluhovou. Komise pro spravedlivé důchody se na svém jednání v pátek 11. října jednomyslně shodla na tom, že tento koncept dále rozpracuje a všechny s ním spojené parametrické změny bude projednávat na svých dalších zasedáních. Po jednání o tom informovala předsedkyně Komise Danuše Nerudová.

První pilíř penzijního systému, který nyní zajišťuje většinu všech příjmů českých seniorů, by se měl podle konceptu rozdělit na nultý zásluhový financovaný ze státního rozpočtu a první solidární, financovaný z pojistného na sociální zabezpečení odváděného občany. Otázkou ale nadále zůstává, z jakých zdrojů a jak přesně bude státní rozpočet získávat prostředky na financování budoucího nultého pilíře. Mezi politiky i experty z Česka i zahraničí například často zaznívají hlasy volající po změně daňového systému.

Rozdělení stávajícího prvního pilíře na dva má být součástí změn, které povedou k řešení dlouhodobé neudržitelnosti penzijního systému. Na tu opakovaně upozorňuje ve svých Zprávách o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí nejen Národní rozpočtová rada, ale zmiňují ji také další domácí instituce včetně ministerstva práce a sociálních věcí i ministerstva financí. Varování před propadem českého důchodového systému do narůstajících deficitů přicházejí také ze zahraničí, například od Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Důvodem je především očekávaný demografický vývoj, podle kterého bude v Česku přibývat lidí v důchodovém věku

Úvodní snímek: MPSV