DISTANCOVÁNÍ od článku na Seznam Zprávy

DISTANCOVÁNÍ od článku na Seznam Zprávy

V průběhu pátku a víkendu vzbudil mimořádný ohlas a diskusi ve veřejném prostoru rozhovor předsedy NRR pro SZ. Vzhledem k povaze reakcí chceme důrazně upozornit, že titulek rozhovoru je z pera redaktorky/moderátorky a v rozhovoru vůbec nezazněl.

Stejně tak konstatování, že senioři jsou vítězi letošního roku z hlediska reálných příjmů, je konstatováním redakce, nikoli předsedy NRR. Vše podstatné je řečeno ve videorozhovoru samotném a pouze za ten předseda NRR odpovídá. Titulek a doprovodný článek vznikl redakčně až po rozhovoru a Mojmír Hampl ho nemohl ovlivnit (což je konstatování faktu, nikoli stížnost, takto nezávislá média fungují a mají fungovat).

Považujeme za nutné shora uvedené sdělit zejména proto, že nemalá část čtenářů se nedostala za titulek či za rámec textu článku a nevyslechla tak to podstatné, tedy právě videorozhovor.