Člen Národní rozpočtové rady Jan Pavel zahájil svůj druhý mandát, ve funkci bude pokračovat dalších šest let

Člen Národní rozpočtové rady Jan Pavel zahájil svůj druhý mandát, ve funkci bude pokračovat dalších šest let

Člen Národní rozpočtové rady Jan Pavel bude ve své funkci pokračovat dalších šest let. Poté, co ho na návrh České národní banky loni v říjnu zvolila do funkce Poslanecká sněmovna, složil ve čtvrtek 23. ledna 2020 slib do rukou Předsedy poslanecké sněmovny Radka Vondráčka a zahájil tak svoje druhé funkční období.

Standardní funkční období členů Národní rozpočtové rady je šestileté. Při vzniku Rady v roce 2018 byl ale dvěma ze tří jejích členů určen první mandát kratší tak, aby jednou za šest let nedocházelo k obměně celé Rady a byla zachována kontinuita. Janu Pavlovi tak první mandát vypršel už po dvou letech.

Profesor Pavel je respektovanou osobností akademické sféry. Ve své pedagogické činnosti se dlouhodobě věnuje zejména veřejným financím, teorii rozpočtové a fiskální politiky i problematice efektivnosti fungování veřejného sektoru. V letech 2003 až 2006 pracoval na Ministerstvu financí České republiky. Od roku 2005 působí na Vysoké škole ekonomické v Praze na katedře veřejných financí. Je autorem či spoluautorem řady publikací, výzkumných studií či odborných článků a to jak v Česku, tak v zahraničí. Profesorem se stal v roce 2015, do Národní rozpočtové rady jej Poslanecká sněmovna poprvé zvolila v lednu 2018.

Národní rozpočtová rada je nezávislý odborný orgán, jehož hlavním posláním je vyhodnocovat, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem č. 23/2017 Sb. Předsedu Rady volí Poslanecká sněmovna na návrh vlády. Další dva členy volí rovněž Poslanecká sněmovna, po jednom na návrh Senátu a na návrh České národní banky.