Člen Národní rozpočtové rady Jan Pavel obhájil mandát. Ve funkci bude dalších 6 let

Člen Národní rozpočtové rady Jan Pavel obhájil mandát. Ve funkci bude dalších 6 let

Poslanecká sněmovna ve středu 16. října rozhodla o tom, že člen Národní rozpočtové rady Jan Pavel bude ve své funkci pokračovat až do roku 2026. Pro jeho jmenování na návrh České národní banky hlasovalo 144 z celkem 174 přítomných zákonodárců.

Profesor Jan Pavel se ve své pedagogické i profesní činnosti dlouhodobě věnuje zejména oblasti veřejných financí, teorii rozpočtové i fiskální politiky a problematice efektivnosti fungování veřejného sektoru. V letech 2003 až 2006 pracoval na Ministerstvu financí ČR, od roku 2005 působí na Katedře veřejných financí Vysoké školy ekonomické v Praze. Je autorem či spoluautorem řady publikací, výzkumných studií či odborných článků, a to jak v Česku, tak v zahraničí. Profesorem byl jmenován v roce 2015. Od ledna 2018 je pak členem Národní rozpočtové rady, v níž se mimo jiné podílí na vzniku Zpráv o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, vyhodnocování plnění fiskálních pravidel, či sledování vývoje hospodaření sektoru veřejných institucí.

Svoje druhé funkční období, jež potrvá 6 let, zahájí poté, co v lednu 2020 skončí jeho stávající dvouletý mandát. K tomu, aby mohl ve funkci pokračovat, musí ještě po uplynutí prvního funkčního období znovu složit slib do rukou předsedy Poslanecké sněmovny, tak jak vyžaduje zákon 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Národní rozpočtová rada je tříčlenná a skládá se z předsedy a dvou členů. Předsedu volí Poslanecká sněmovna na návrh vlády. Další dva členy volí rovněž Poslanecká sněmovna, po jednom na návrh Senátu a na návrh České národní banky. Standardní délka funkčního období člena Rady činí 6 let. První funkční období po vzniku Rady v roce 2018 bylo nicméně dvěma členům zkráceno (jednomu z členů o 2 roky, druhému o 4 roky) tak, aby v budoucnu nedocházelo k obměně celé Rady najednou po 6 letech, ale aby se každé dva roky volil jeden člen a byla tak zachována kontinuita celého orgánu.