Česko v roce 2019 plnilo pravidla rozpočtové odpovědnosti, vláda si však svou fiskální politikou snížila prostor pro reakci v příštích letech

Česko v roce 2019 plnilo pravidla rozpočtové odpovědnosti, vláda si však svou fiskální politikou snížila prostor pro reakci v příštích letech

Národní rozpočtová rada dne 12. října 2020 vydala Zprávu o plnění pravidel rozpočtové odpovědnosti za rok 2019. Dokument, který Rada vydává pravidelně každý rok a následně jej předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, ukázal, že Česku se v roce 2019 dařilo pravidla rozpočtové odpovědnosti na centrální úrovni plnit.

Rada však zároveň ve Zprávě konstatovala, že i když byla pravidla rozpočtové odpovědnosti v roce 2019 plněna, došlo k výraznému zhoršení předpokládaného strukturálního salda z původně plánovaného přebytku 0,3 % HDP k deficitu 1,1 % HDP. K tomuto zhoršení přispělo vedle rozvolnění fiskální politiky také přehodnocení odhadu produkční mezery. Fiskální politika vlády v roce 2019 se tak jevila jako výrazně procyklická, což snížilo fiskální prostor pro reakci v následujících letech.

Na úrovni územních samosprávných celků hranici 60 % výše dluhu sice překračovalo celkem 549 obcí, povinnost snížit svůj dluh v roce 2019 o stanovenou minimální úroveň ale nesplnily jen tři obce. Následně však ve stanovené lhůtě přijaly nápravná opatření, a tak Ministerstvo financí nemuselo u žádného územního samosprávného celku přistoupit k pozastavení převodu podílu na výnosu daní.

Rada nicméně ve své letošní Zprávě stejně jako před rokem upozornila, že stále neexistuje systémový mechanismus, který by umožnil vyřešit situaci nejzadluženějších obcí, jež se dlouhodobě nachází v bezvýchodném stavu. Stávající preventivní opatření definovaná v Zákoně nejsou řešením v minulosti vzniklé platební neschopnosti. U dotčených obcí tak dochází k významné redukci úrovně služeb poskytovaných jejich občanům. Na základě výše uvedeného se Národní rozpočtová rada domnívá, že by takovýto mechanismus měl být vytvořen.

Ačkoli byl rok 2019 z pohledu plnění pravidel rozpočtové odpovědnosti relativně příznivý, v době publikování Zprávy už bylo zřejmé, že rok 2020 bude pro veřejné finance a plnění pravidel rozpočtové odpovědnosti mimořádnou výzvou. Už na jaře 2020 byla ostatně v souvislosti s dopady pandemie onemocnění Covid-19 pravidla rozpočtové odpovědnosti rozvolněna. Navrhované parametry státního rozpočtu na rok 2021 však přesto podle NRR nezajistí dodržení limitu strukturálního salda stanoveného aktuálním zněním zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který pro rok 2021 činí 4 % HDP.

Možné dopady stávající situace na územní samosprávné celky pak vyčísluje nová část Zprávy, jež je věnována zátěžovým testům obcí. Ty hodnotí odolnost územních samosprávných celků vůči nepříznivému hospodářskému vývoji a budou i v dalších letech trvalou součástí Zprávy.

/Podkladová data k tabulkám a grafům obsaženým ve Zprávě o pravidlech rozpočtové odpovědnosti za rok 2019, jsou k dispozici zde/