"Česko plní rozpočtová pravidla. Dobré časy ale nejsou využívány k zavádění strukturálních reforem," uvádí nový dokument EU IFIS

"Česko plní rozpočtová pravidla. Dobré časy ale nejsou využívány k zavádění strukturálních reforem," uvádí nový dokument EU IFIS

Většina států Evropské unie včetně Česka je nyní v souladu s rozpočtovými pravidly a cíli, které jim stanovuje zákon. Výjimkou jsou zejména Itálie a Francie, varování přichází rovněž z Řecka a Španělska, uvádí lednové vydání dokumentu European Fiscal Monitor, který dvakrát ročně vydává instituce EU IFIS, jež sdružuje nezávislé fiskální rady zemí EU.

EU IFIS ve své střednědobém výhledu očekává, že Česko bude rozpočtová pravidla plnit i v následujících třech letech a dluh sektoru veřejných institucí bude dál klesat. Zároveň však upozorňuje na procykličnost české fiskální politiky a na rostoucí úrokové sazby. „Očekává se, že saldo hospodaření sektoru veřejných institucí bude v následujících třech letech kladné a dluh sektoru veřejných institucí díky tomu do roku 2021 klesne na 30 % HDP. Na druhou stranu rostoucí úrokové sazby zvýší náklady na obsluhu státního dluhu,“ uvádí dokument.

Z dlouhodobého hlediska pak nejnovější vydání European Fiscal Monitor upozorňuje na to, že Česko (podobně jako Rakousko) nevyužívá příznivé ekonomické situace k zavádění strukturálních reforem, ačkoli čelí stálým změnám souvisejícím se stárnutím populace. Státy jako Irsko, Lotyššsko či Litva podle EU IFIS v dobrých časech zavedly opatření, která dokonce zhoršují jejich rozpočtové postavení.

Podrobnější přehled o hodnocení European Fiscal Monitor v jednotlivých zemích včetně Česka je k dispozici zde.