České veřejné finance jsou v dobrém stavu, rozpočet na rok 2019 je ale vzhledem k vývoji ekonomiky příliš expanzivní, míní Národní rozpočtová rada

České veřejné finance jsou v dobrém stavu, rozpočet na rok 2019 je ale vzhledem k vývoji ekonomiky příliš expanzivní, míní Národní rozpočtová rada

Národní rozpočtová rada ve svém pravidelném čtvrtletním stanovisku k vývoji hospodaření sektoru veřejných institucí a k nastavení fiskální a rozpočtové politiky dnes uvedla, že se české veřejné finance nacházejí v dobrém stavu. Čerpají výhod plynoucích z vysokého růstu mezd a z toho, že se česká ekonomika nachází nad svým potenciálem. Národní rozpočtová rada proto očekává, že státní rozpočet ukončí rok 2018 s významně lepším saldem než plánovaných -50 miliard korun. Díky tomu, že je ekonomika nad potenciálem získává státní rozpočet podle Národní rozpočtové rady „cyklický bonus“ ve formě zhruba 20 miliard korun dodatečných daňových příjmů.

Vzhledem k tomu, že se pro rok 2019 očekává zachování takzvané kladné produkční mezery (= ekonomika zůstane nad potenciálem), nepovažuje Národní rozpočtová rada plánované expanzivní nastavení státního rozpočtu na příští rok za vhodné.

Národní rozpočtová rada zároveň ve svém stanovisku označila za příznivé, že se ve srovnání s loňským rokem daří letos rychleji čerpat kapitálové výdaje. Celková úroveň sektoru veřejných institucí se však v poměru k HDP i nadále pohybuje pod dlouhodobým průměrem.

Z hlediska dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí i celkové finanční stability považuje Národní rozpočtová rada za pozitivní také vydání Dluhopisu Republiky, který domácnostem umožňuje přímý nákup státních cenných papírů. Jedná se o vhodný nástroj ke zmírnění rizik z pohledu struktury držitelů státního dluhu, protože podíl státních dluhopisů vlastněných zahraničními subjekty aktuálně přesahuje konsenzuálně akceptované bezpečné hranice.

Celé znění stanoviska je ke stažení zde.