Česká ekonomika se letos propadne o 6,6 %, odhaduje MF. Veřejné finance tak skončí v hlubokém schodku

Česká ekonomika se letos propadne o 6,6 %, odhaduje MF. Veřejné finance tak skončí v hlubokém schodku

Po čtyřech letech přebytkového hospodaření čeká letos české veřejné finance hluboký schodek. Kvůli dopadu koronavirové pandemie a s ní souvisejících opatření se má letos česká ekonomika podle nového odhadu Ministerstva financí ČR propadnout o 6,6 %. Deficit sektoru vládních institucí má dosáhnout 6,4 % HDP, uvádí zářijová makroekonomická predikce resortu.

Ve srovnání s předchozí prognózou, publikovanou letos v dubnu, Ministerstvo financí ČR odhad letošního ekonomického vývoje zhoršilo. Původně očekávalo propad HDP o 5,6 %, přičemž saldo sektoru vládních institucí mělo dosáhnout -4,1 % HDP.

Deficitní hospodaření sektoru vládních institucí má jít letos především na vrub státního rozpočtu, jenž podle ministerstva plní stabilizační roli veřejných financí. „Poprvé od roku 2015 lze očekávat rovněž záporné saldo fondů sociálního zabezpečení (zdravotních pojišťoven). Naproti tomu u místních vládních institucí predikujeme stále přebytkové hospodaření,“ uvedl resort financí v predikci.

Zatímco odhady letošního vývoje se ve srovnání s dubnovou predikcí zhoršily, rok 2021 má být naopak příznivější než se čekalo. Nová predikce počítá pro příští rok s růstem HDP o 3,9 %, proti původním 3,1 %. Ministerstvo ale zároveň uvádí, že predikce je zatížena řadou rizik, která autoři dokumentu považují za výrazně vychýlená směrem dolů. Nejvýraznějším rizikem je další průběh pandemie nového koronaviru. Dokument ale zmiňuje například také nejistotu kolem budoucí podoby vztahů Evropské unie a Velké Británie po brexitu nebo rizika spojená s velkou procykličností (českého) automobilového průmyslu, jeho orientací na export a jeho závislostí na dodavatelských řetězcích.

Novou makroekonomickou predikci, jež bude sloužit jako jeden z klíčových podkladových materiálů pro sestavování státního rozpočtu na rok 2021, nyní projedná Výbor pro rozpočtové prognózy. Zasedání nezávislého orgánu složeného z předních českých ekonomů ze soukromé, veřejné i akademické sféry, je naplánováno na pondělí 21. září. Jeho cílem je posoudit novou makroekonomickou predikci z hlediska pravděpodobnosti jejího naplnění. Výbor se bude na svém zasedání zabývat rovněž predikcí fiskálních příjmů ČR. Podklady pro jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, jsou veřejně k dispozici na webu Ministerstva financí ČR.