Ekonomika letos vzroste o 2,4 %, očekává ministerstvo financí v nové predikci. Rizika směrem dolů rostou

Ekonomika letos vzroste o 2,4 %, očekává ministerstvo financí v nové predikci. Rizika směrem dolů rostou

Ministerstvo financí ve své dubnové makroekonomické predikci očekává, že tuzemská ekonomika letos meziročně vzroste o 2,4 procenta. Ve srovnání s lednovým odhadem je tak nová predikce o jednu desetinu procentního bodu nižší. Loni touto dobou resort financí odhadoval pro rok 2019 růst na úrovni 3,3 procenta. Očekávání ekonomického růstu pro příští rok se ve srovnání s lednovou predikcí naopak nezměnila a zůstávají rovněž na 2,4 procenta.


Zdroj: Ministerstvo financí

Nejvýznamnějším faktorem růstu české ekonomiky má být i nadále spotřeba domácností, která bude tažena mimořádně nízkou nezaměstnaností, pokračující silnou dynamikou růstu mezd a také vyššími důchody. „Pozitivně, ovšem menší měrou než v roce 2018, by k růstu měly přispívat investice do fixního kapitálu a spotřeba sektoru vládních institucí, zatímco příspěvek zahraničního obchodu by měl zůstat záporný,“ píše se v predikci.

Ministerstvo financí v nové predikci uvádí, že globální ekonomická expanze nadále pokračuje, postupně však ztrácí na síle. Navíc se výrazně rozšiřují rizika směrem dolů – tedy že skutečnost bude nakonec o něco horší, než stávající odhad. Jedním z takových rizik je nejistota ohledně procesu vystoupení Spojeného království z Evropské unie.

V dubnové predikci došlo ve srovnání s lednovým odhadem také ke snížení odhadu hospodářského růstu zemí eurozóny pro letošní rok a to z 1,4 % na rovné jedno procento. Hlavní obchodní partner Česka, Německo, má růst dokonce jen o 0,8 procenta. „Riziko pro českou ekonomiku představuje také zpomalení ekonomického růstu v Německu. Od listopadu 2018 zaznamenává průmyslová výroba pokles a dle vývoje ukazatelů sentimentu podnikatelů by se v krátkodobém horizontu měla situace dále zhoršit,“ uvádí predikce.

Průměrná míra inflace má letos dosáhnout 2,3 procenta HDP, což by znamenalo, že se bude držet mírně nad dvouprocentním inflačním cílem České národní banky, v příštím roce podle predikce tempo růstu cen zpomalí na 1,6 procenta.