Česká ekonomika letos poroste o 2 %, odhaduje v nové predikci ministerstvo financí

Česká ekonomika letos poroste o 2 %, odhaduje v nové predikci ministerstvo financí

Ministerstvo financí vydalo v úterý 4. února novou makroekonomickou predikci. Počítá v ní s tím, že reálný HDP české republiky letos vzroste ve srovnání s rokem 2019 o 2 %. Odhad růstu tedy zůstává proti předchozí predikci publikované v listopadu nezměněn. „Pohled na vývoj české ekonomiky se v zásadě nemění. Odhadujeme, že reálný HDP v roce 2019 vzrostl o 2,5 %. Rovněž zachováváme predikci zpomalení ekonomiky na 2,0 % v roce 2020 vlivem slabší dynamiky domácí poptávky. V roce 2021 očekáváme díky pozvolnému oživení v zahraničí růst HDP o 2,2 %,“ uvedlo ministerstvo.

Ani v dalších parametrech nedoznala nová predikce výraznějších změn. Posun o 0,2 procentního bodu však nastal v odhadu míry spotřebitelských cen. Zatímco v listopadu ministerstvo financí pro rok 2020 odhadovalo průměrnou inflaci na úrovni 2,6 %, nyní odhad činí už 2,8 %. „V listopadu 2019 se poprvé od října 2012 meziroční růst spotřebitelských cen dostal nad horní hranici tolerančního pásma 2% inflačního cíle České národní banky. Proinflační efekty kladné produkční mezery a zvyšování jednotkových nákladů práce jsou umocněny administrativními opatřeními a růstem cen potravin. S výjimkou posledního jmenovaného by v dalším období měl vliv těchto faktorů zvolna slábnout. Proto lze očekávat postupné přibližování inflace k cíli. Predikci průměrné míry inflace v roce 2020 v důsledku cenového vývoje v závěru minulého roku a vyšší o čekávané ceny ropy zvyšujeme na 2,8 %, pro rok 2021 počítáme s inflací ve výši 2,2 %,“ napsali autoři predikce.

Míra nezaměstnanosti by letos měla podle predikce dosáhnout 2,2 %, objem mezd a platů se má zvýšit o 6,1 %. To je o 0,2 procentního bodu rychlejší tempo, než s jakým počítala listopadová predikce.

Co se rizik týče, resort i nadále uvádí, že jsou vychýlena směrem dolů a to především s ohledem na vývoj v zahraničí. „Proti předchozí makroekonomické predikci se přitom intenzita rizik směrem dolů mírně snížila,“ uvádí predikce. Mezi nejvýznamnějšími riziky jmenuje například napětí v obchodních vztazích mezi USA a Čínou, nebo vývoj ukazatelů sentimentu v řadě zemí eurozóny. Vzhledem k uzávěrce datových zdrojů pro novou predikci, která nastala 14. ledna 2020, přičemž vybraná východiska jsou vztažena k 6. lednu, naopak predikce ještě nemohla zohlednit možné ekonomické dopady epidemie koronaviru v Číně. Ty by mohly Českou republiku zasáhnout především zprostředkovaně skrz Německo, pro které je Čína největším obchodním partnerem.