Aktualizované odhady nákladů Covid-19 ukazují vyšší deficit a rychlejší nárůst dluhu

Aktualizované odhady nákladů Covid-19 ukazují vyšší deficit a rychlejší nárůst dluhu

Dluh sektoru veřejných institucí by mohl v roce 2025 vystoupat až na 43,8 % HDP z úrovně 30,8 % HDP, kde byl na konci roku 2019. Ukázala to aktualizace studie Fiskální náklady pandemie Covid-19 v České republice, kterou na základě stavu k 5. květnu 2020 vydal Úřad Národní rozpočtové rady.

Studie, jež byla původně vydána v dubnu, počítala s nárůstem dluhu sektoru veřejných institucí na 43 % do roku 2026. Vzhledem k dynamickému vývoji, který s sebou koronavirová krize nese, bylo ale nutné už po několika týdnech přistoupit k její aktualizaci.

Autoři studie náklady pandemie Covid-19 dělí do dvou hlavních skupin. První z nich tvoří náklady na diskreční opatření vlády, jako je například nákup zdravotnických pomůcek nebo pomoc ekonomice zasažené restriktivními opatřeními proti šíření nákazy. Objem nákladů v této skupině pro rok 2020 autoři studie v aktualizaci k 5. květnu odhadují na bezmála 142 miliard korun. „Tento odhad je ale zřejmě nižší, než jaké budou konečné celkové náklady, neboť lze očekávat přijímání dalších opatření, případně prodlužování platnosti již přijatých usnesení. Nejsou také zahrnuty dopady opatření, které se projeví až v následujících letech (např. materializace záruk ze strany státu),“ uvádějí zároveň.

Pro vyčíslení celkových nákladů pandemie je ale nutné přičíst také náklady spojené s propadem příjmů veřejných rozpočtů v důsledku poklesu HDP. Dubnová predikce ministerstva financí počítá s tím, že ekonomika letos ztratí 5,6 %, samo ministerstvo ale přiznává, že v tuto chvíli je dubnový odhad již příliš optimistický. Šetření makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvium), jež provádí rovněž MF ČR, ukázalo, že v květnu již ekonomové v průměru odhadovali letošní pokles HDP na 7,6 %.

Aktualizovaná studie Úřadu Národní rozpočtové rady pracuje se dvěma variantami možného vývoje. Pokud by ekonomika letos klesla o 5,6 %, jak nadále oficiálně očekává MF ČR, dosáhl by deficit veřejných rozpočtů za rok 2020 celkem 304 miliard korun (5,5 % HDP). „Pokud by byl naplněn scénář MMF, který předpokládá pokles ekonomiky o 6,5 %, deficit by činil 324 mld. Kč, což odpovídá 5,9 % HDP,“ uvádí studie.

Dluh sektoru veřejných institucí v % HDP (projekce 2019-2028)