Aktualizovali jsme kalkulačku příjmů a výdajů státního rozpočtu na hodnoty roku 2022

Aktualizovali jsme kalkulačku příjmů a výdajů státního rozpočtu na hodnoty roku 2022

Soubor „Kalkulačka veřejných příjmů“ je jednoduchým nástrojem, který umožňuje rámcově simulovat očekávané fiskální dopady změn v nastavení hlavních parametrů nejvýznamnějších daní/pojistného v České republice. Jeho účelem je přispět k racionalizaci debaty o případných úpravách daňového mixu v České republice, kterou si vysoké deficity veřejných financí pravděpodobně vyžádají. Kalkulačku lze nalézt na hlavní straně webu ÚNRR.

Nástroj není učen k přesné predikci příjmů při alternativním nastavení daňového mixu, nýbrž k ilustraci potenciálu změn v daňových/pojistných sazbách řešit současnou fiskální nerovnováhu. Z tohoto důvodu také kalkulačka obsahuje řada modelových zjednodušení.

Soubor „Kalkulačka výdajů státního rozpočtu“ je nástrojem, který umožňuje ve zjednodušené podobě vytvořit vlastní návrh výdajové strany státního rozpočtu. Jeho účelem je přispět k racionalizaci debaty o úpravách výdajové strany státního rozpočtu, kterou si vysoké deficity veřejných financí pravděpodobně vyžádají.

Podstatou nástroje je možnost upravovat rozsah jednotlivých položek státního rozpočtu, přičemž výchozími daty jsou hodnoty výdajů schválené v březnu 2022 pro rozpočet na rok 2022. Názvy jednotlivých výdajových titulů jsou ve sloupci B a jejich hodnota pro rok 2022 v mld. Kč ve sloupci C. Návrh nového (alternativního) rozpočtu je možné připravit prostřednictvím úpravy parametrů, které jsou specifikovány ve sloupcích I a K. Ve většině výdajových položek je aplikována přírůstková (inkrementální) metoda, kdy je možné zadat procentuální změnu. U některých položek je možné úpravu provádět prostřednictvím změn jiných parametrů, jako je například počet příjemců vybrané sociální dávky, nebo její průměrná výše. Data ve sloupci N specifikují navýšení, případně úsporu proti schválenému rozpočtu pro rok 2022. Konečně v buňce M142 je vypočten deficit navrhovaného (alternativního) rozpočtu, pokud by byly jeho příjmy ve výši specifikované ve schváleném rozpočtu pro rok 2022.

Kalkulačku si můžete stáhnout zde.