Úvodní stránka

Nová makroekonomická prognóza MF je podle Výboru pro rozpočtové prognózy realistická. Stejné hodnocení obdržela i predikce fiskálních příjmů
Nová makroekonomická prognóza MF je podle Výboru pro rozpočtové prognózy realistická. Stejné hodnocení obdržela i predikce fiskálních příjmů
Výbor pro rozpočtové prognózy v úterý 20. dubna 2021 projednal novou makroekonomickou i fiskální predikci Ministerstva financí ČR. S ohledem na epidemickou situaci v zemi…
Státní rozpočet byl na konci března ve schodku 125 miliard korun
Státní rozpočet byl na konci března ve schodku 125 miliard korun
Schodek státního rozpočtu dosáhl ke konci letošního prvního čtvrtletí 125,2 miliardy korun. Ve srovnání se stejným obdobím loni je tak vyšší o 80,5 miliardy. Za…
Rozvolnění pravidel fiskální politiky musí být dočasné
Rozvolnění pravidel fiskální politiky musí být dočasné
Každá krize vede k zamyšlení o tom, co by bylo vhodné udělat lépe či jinak. Až v současné krizi způsobené pandemií COVID-19 pominou ty nejakutnější problémy ve…

Úřad Národní rozpočtové rady zveřejnil svoji výroční zprávu za rok 2020
Úřad Národní rozpočtové rady zveřejnil svoji výroční zprávu za rok 2020
Úřad Národní rozpočtové rady dne 25. března 2021 zveřejnil svoji výroční zprávu za rok 2020. Úvodní slovo předsedkyně Národní rozpočtové rady Evy Zamrazilové k dokumentu…
Komentář Ivany Tománkové: Superprognostici skoro neexistují, spíš ti, kteří jsou si jisti sami sebou
Komentář Ivany Tománkové: Superprognostici skoro neexistují, spíš ti, kteří jsou si jisti sami sebou
Na následujících řádcích si můžete přečíst komentář analytičky Úřadu Národní rozpočtové rady Ivany Tománkové, který byl publikován 15. března 2021 v Hospodářských novinách a na…
Rostoucí zadlužení vládního sektoru: výzva pro stabilitu veřejných financí a plnění fiskálních pravidel
Rostoucí zadlužení vládního sektoru: výzva pro stabilitu veřejných financí a plnění fiskálních pravidel
Pandemie COVID-19 přinesla kromě výzev v oblasti veřejného zdraví a propadu světové ekonomiky do recese také mimořádný tlak na zvyšování deficitů veřejných financí. Důvodem jsou zejména…

O Radě

Kdo jsme a co děláme.

Vydáváme

Zprávy. Sdělení. Stanoviska. Komentáře.

Aktuality

Novinky o rozpočtech a fiskální politice.


Rozpočty pod drobnohledem

Slovníček pojmů. Data. Publikace.

Kalendář

Plánované události a termíny.

Povinně zveřejňované informace

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

jmenováni opakovaně. Více k včerejšímu zasedání na: unrr.cz/nova-makroekon…