Úvodní stránka

„Struktura výdajů státního rozpočtu je dlouhodobě neudržitelná,“ řekl na setkání s členy Národní rozpočtové rady prezident Hospodářské komory
„Struktura výdajů státního rozpočtu je dlouhodobě neudržitelná,“ řekl na setkání s členy Národní rozpočtové rady prezident Hospodářské komory
Členové Národní rozpočtové rady se v prvním říjnovém týdnu setkali se zástupci největší podnikatelské organizace v zemi. Hospodářská komora sdružuje 15 tisíc členů organizovaných v 61 komorách v regionech…
„Stát na kraje přenese povinnost, ale často už k ní nedá finanční prostředky,“ řekla na setkání se členy Národní rozpočtové rady předsedkyně Asociace krajů
„Stát na kraje přenese povinnost, ale často už k ní nedá finanční prostředky,“ řekla na setkání se členy Národní rozpočtové rady předsedkyně Asociace krajů
Členové Národní rozpočtové rady na sklonku září pokračovali v sérii jednání se zástupci organizací, které mají přímou nebo nepřímou vazbu na veřejné rozpočty. Eva Zamrazilová, Richard…
Je správné, že vláda nevyčerpala celý výdajový rámec, deficit 40 miliard však není optimální, soudí Národní rozpočtová rada
Je správné, že vláda nevyčerpala celý výdajový rámec, deficit 40 miliard však není optimální, soudí Národní rozpočtová rada
Členové Národní rozpočtové rady zasedli v úterý 18. září ke kulatému stolu se zástupci médií, aby jim představili své aktuální stanovisko k vývoji hospodaření sektoru…

O Radě

Kdo jsme a co děláme.

Vydáváme

Zprávy. Sdělení. Stanoviska. Komentáře.

Aktuality

Novinky o rozpočtech a fiskální politice.


Rozpočty pod drobnohledem

Slovníček pojmů. Data. Publikace.

Kalendář

Plánované události a termíny.

Povinně zveřejňované informace

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Naše první Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí právě získává svou finální podobu. Už 30. října vydáme bezmála 50 stran o tom, jak by se v příštích 50 letech vyvíjely české veřejné finance, pokud by bylo zachováno stávající nastavení daňových a výdajových politik. pic.twitter.com/bag01qoJDP